Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Klubtilbud i Skibby
Klubtilbud i Skibby
Flødeskum på lagkagen

Kære forældre

 

Nu hvor år 2015 så småt er ved at rende ud, vil jeg gerne sige tak til alle forældre og børn for jeres opbakning i de første 4 måneder med den nye klubstruktur.

Det har været en travl og spændende tid, med overlevering, indkøring af nye medarbejdere, indførelse af systemer, og ikke mindst en SFO2, der skulle blive til Klub.

Det har været en rigtig god oplevelse for mig at træde ind i arbejdet med børn og unge i Hornsherred Syd. Nedenfor har jeg forsøgt at samle lidt op på den første tid.

Fælles aktiviteter

I efterårsferien 2015 prøvede vi at lave et fælles tilbud til børnene i Hornsherred Syd. Tilbuddet gav samlet set børnene nogle flere muligheder, og vi har fået nogle erfaringer at arbejde videre med. Vi vil fremadrettet arbejde med at samle børnene i ferierne, der hvor vi kan se at det giver mening for os. Udover ferierne har klubberne allerede lavet flere ture sammen og først i det nye år starter vi arbejdet med et fælles aktivitets årshjul.

Samarbejdet med Skolen

I Hornsherred Syd er næsten alle klubbernes medarbejdere en del af Fjordlandsskolen. De varetager opgaver der spænder fra en støttefunktion på enkelte elever, til understøttende undervisning og håndværk og design. I dette skoleår er vi for alvor begyndt at finde os tilrette med opgaven i skolen.

Mål og Rammer

De 5 klubledere har i efteråret arbejdet på en ”mål og rammebeskrivelse” for alle klubberne i Frederikssund kommune. Arbejdet forventes færdigt i starten af det nye år. Næste skridt i arbejdet bliver involvering af klubbernes bestyrelse og medarbejderne.

Ungdomsklubben

Udover at ungdomsklubben har ændret lidt i sin åbningstid, så fortsætter den som hidtil. Udgangspunktet med at være et samlingssted for fællesskaber blandt byens unge er fastholdt og derudover videreføres en del ture og aktiviteter. Vi har netop haft 30 unge fra 7. klassetrin på en rigtig god tur til Lalandia. Turen er en af de traditioner der er videreført fra årene før.

Hjemmesider

Der er sket lidt ændringer på hjemmesiderne, men alle fritidsklubber har pt deres egen side. Den fælles Klub Frederikssund hjemmeside er nedlagt og alt fælles indhold er flyttes til Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Ungdomsklubben har fået plads på klub 200´s hjemmeside, hvor der lige nu er telefonnumre og åbningstider, og senere kommer en mere udførlig beskrivelse af tilbuddet. Vi er ved at opbygge en Facebook side til ungdomsklubben der skal bruges til informationer om tilbuddet, billeder mv.

Økonomi

Vi kender nu vores økonomi for 2016. I processen med at finde frem til en måde at fordele økonomien på, har vi fået opbakning, til en model der tilgodeser antal af afdelinger og dermed os i Hornsherred Syd.

 

God jul og godt nytår til jer alle

 

Christian Vilhelmsen

Klubleder

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Klub-200/Nyheder/Inden-vi-byder-det-nye-aar-velkommen